Kadın danışmanlığı
Sprache

Kadın danışma merkezi

Kadın Danışma Merkezi, şiddete maruz kalan veya şiddet tehdidi altında olan tüm kadınlara kapsamlı danışmanlık ve destek sunmaktadır. Ayrıca kadınları zor yaşam koşullarıyla başa çıkma konusunda da destekliyoruz. Şiddete maruz kalan bir kadına yardım etmek isteyen kişilere de danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Kontakt kadın danışma merkezine

kadın danışma merkezi Kölnstr. 69, 53111 Bonn

Telefon: 0228 659500 (Pazartesi – Cuma 9:00 – 18:00 arası)

Bu saatler dışında telesekretere mesaj bırakabilirsiniz.

Ayrıca bu adrese e-posta da gönderebilirsiniz: frauenhausbonn@t-online.de

Akabinde kişisel görüşme veya telefon görüşmesi için bir randevu ayarlayacağız.

Kadın danışma merkezinde ve randevu almadan danışmanlık: her Çarşamba 14.00-16.30 arası.

Danışmanlık ücretsiz, gizli ve istenirse anonimdir. Danışmanlar sır saklama yükümlülüğüne tabidir.

İletişim formu

  Danışmanlık odak noktaları

  İlişkilerde şiddet her türlü fiziksel, psikolojik ve cinselleştirilmiş şiddeti kapsamaktadır.

  Bu, güç ve kontrol uygulamak için gözdağı verme amacı taşır.

  Ruhsal şiddet örneğin korkutma, tehdit etme, izole etme, aşağılama, hakaret etme, küçümseme, taciz etme, zorbalık yapma ve takip etme gibi davranışları içerir. Örneğin çocuklara yönelik şiddet tehdidi de psikolojik şiddettir.

  Paranın elinden alınması, çalışmaya zorlanma veya çalışmaktan men edilme gibi ekonomik şiddet de kadınları baskı etmenin bir yoludur. Kadın ticareti, fuhuş, zorla evlendirme veya dijital şiddet gibi konular danışmanlığımızın bir parçasıdır.

  İlgili kadınlarla birlikte, gelecekte şiddetten uzak bir yaşam sürmenin yollarını arıyoruz.

  Sizi uzman danışmanlık merkezleri ve profesyonellerle (terapistler, avukatlar, doktorlar) irtibata geçiriyoruz.

  Gerekirse, tehlike altındaki kadınlara bir kadın sığınma evinde yer bulmaları için yardımcı oluyoruz. Kadın sığınma evi ara

  Ayrıca, ayrıldıktan sonra kendilerine bir ev arayan kadınlara da destek oluyoruz: yaşamalanıbulmak…

  Şiddet tehdidi altındaki kadınlar ülke çapında yardım hattına başvurabilirler: Hilfetelefon

  Şiddete Karşı Koruma Yasası ve NRW Polis Yasası’nda yapılan değişiklik (§ 34a) Ocak 2002’de yürürlüğe girdiğinden beri, istismara uğrayan ve tehdit edilen kadınlar, şiddet uygulayan partnerlerine karşı kendilerini savunmak için daha fazla fırsata sahip oldular.

  Polis, evin kime ait olduğuna bakmaksızın şiddet uygulayan erkeğin 10 gün süreyle evden çıkmasını talimat verebilir. Bu süre zarfında kadın aile mahkemesine başvurarak ortak evin kendisine devredilmesini talep edebilir ve/veya şiddet uygulayan kişiye karşı temastan ve yakınlaşmadan men kararı aldırabilir.

  Bir polis müdahalesinin ardından polis, kendisine yardım sunabilmemiz için ilgili kadının rızasıyla danışma merkezimizi bilgilendirir.

  Kadın Danışma Merkezi, Şiddete Karşı Koruma Yasasına yönelik danışmanlık ve destek sunmaktadır. Talep üzerine, başvuru sürecinde yardımcı olabilir ve kadınlara mahkemede eşlik edebiliriz.

  Kadınlar danışma merkezine, aile ve ortaklık sorunları gibi yaşam durumları hakkında konuşmak istedikleri için de gelmektedir. Sıklıkla iş yerindeki zorluklar, iş bulma kurumu (Jobcenter), gençlik dairesi (Jugendamt) veya diğer makamlarla ilgili sorunlar hakkında da konuşurlar.

  Kadınların sorunlarını bir danışmanlık seansında ele almaları genellikle yararlı oluyor. Amaç, sorunları tespit etmek, birlikte çözümler geliştirmek ve gerekirse hayata dair yeni bir bakış açısı geliştirmektir.

  Danışmanlık çalışmalarının bir diğer odak noktası da kadınlara yönelik genel ayrılık ve boşanma danışmanlığıdır.

  Ayrılığın manevi süreçlerinde yardım sunuyoruz. Ayrıca velayet, nafaka ve ikamet hakları gibi yasal konularda da bilgi veriyoruz.

  Kadınların sadece kocaları üzerinden ikamet hakkı varsa, ayrılık ek kaygılarla bağlantılı oluyor. Kadınlarla birlikte buna çözüm arıyoruz.

  Danışma merkezindeki personel tarafından kapsamlı bir şekilde cevaplandırılamayan hukuki sorular sıklıkla sorulmaktadır. Bu nedenle, ayda bir kez randevu alarak aile hukuku konularında ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız, lütfen bizi arayın.

  Mağdur bir kadına destek olmak isteyen herkes kadın danışma merkezine başvurabilir. Örneğin, akrabalar, komşular, öğretmenler, sosyal hizmet uzmanları, eğitimciler, hemşireler, doktorlar, psikologlar ve kamu kurumlarının çalışanlarına tavsiyelerde bulunulabilir.

  Kadın sığınma evinin eski sakinleri, kendi evlerine taşındıktan sonra pratik ve manevi destek almaya devam etmek için kadın danışma merkezinin sunduğu hizmetlerden yararlanmak istiyor. Buna ek olarak, eski sakinler her iki haftada bir danışma merkezinden bir personelle ortak bir “kadınlar kafesinde” buluşarak sohbet ediyor ve iletişim halinde kalıyor.

  Çalışma şekli

  Bonn’daki otonom kadın danışma merkezi, feminist ve ırkçılığa karşı bilinçli bir tutumla kadınlar tarafından kadınlar için taraflı çalışmalar yürütmektedir.

  Frauen helfen Frauen e.V. derneğinin kadın danışma merkezi 1986 yılında Bonn’daki otonom kadın sığınma evinin çalışmalarıyla kurulmuştur.

  Danışmanların temel tutumu taraflı bir tutumdur. Kadınları ve çocuklarını şiddetten korumak, kendi kaderlerini tayin etme konusunda onları güçlendirmek ve yaşam durumlarını iyileştirmek için onları desteklemek amacıyla çalışıyoruz.
  Danışmanlar aile içi şiddet, bunun dinamikleri, etkileri ve kadın ve çocukları üzerindeki etkileri hakkında derinlemesine bilgi sahibidir. Ayrıca, mağdur kadınlara yardımcı olacak kurumsal, ekonomik ve yasal prosedürler hakkında da bilgi sahibidirler. Kadınlar kendi karar verme seçeneklerini tanımaları ve kendi becerilerini ve becerilerini kullanarak kendi belirledikleri, şiddetten uzak bir yaşam kurmaları için desteklenmektedir.

  Danışmanlık hizmeti verirken, örneğin Arapça, Kürtçe, İranca, İngilizce, Fransızca veya İspanyolca konuşan meslektaşlarımız aracılığıyla dil engellerini aşmaya çalışıyoruz. Diğer diller için tercüman ayarlamaya çalışıyoruz.
  Kadınlara ve çocuklarına pratik destek sağlamanın yanı sıra, çalışmalarımız her zaman kadınların içinde bulunduğu sosyal koşulların incelenmesini de içermektedir. Kadına yönelik şiddet bireysel bir sorun değil, ataerkil toplumsal yapılara dayanan ve çoğunlukla erkekler tarafından kadınlara ve kız çocuklarına karşı uygulanan bir bütün olarak toplumun bir sorunudur. Danışmanlığımız tüm uluslardan kadınlar için taraflı, feminist ve ırkçılık bilincine sahiptir.

  Günümüzde kadın danışma merkezi ağırlıklı olarak Bonn Belediyesi tarafından ve kısmen de bağışlarla finanse edilmektedir.